Biasiswa untuk Diploma Pasca Siswazah Pendidikan di Open Univeristy Malaysia (OUM)

 

Biasiswa untuk Diploma Pasca Siswazah Pendidikan di Open Univeristy Malaysia (OUM)

Butiran Biasiswa 

  • Biasiswa kepada guru yang sedang berkhidmat di Sekolah Menengah Persendirian Cina untuk mengikuti Diploma Perguruan Lepasan Siswazah (PGDT) selama setahun dengan Open University Malaysia (OUM)

  • Kursus ini dijalankan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

  • Guru yang berjaya lulus kursus ini akan menerima sijil PGDT, yang diiktiraf oleh  Malaysia Qualification Agency (MQA)

  • Jumlah biasiswa sehingga maksimum RM5,000 bagi setiap pelajar

Kriteria Permohonan

  • Pemohon mestilah Warganegara Malaysia

  • Pemohon haruslah mendapat pengesyoran daripada pengetua sekolah

  • Keutamaan akan diberikan kepada guru yang telah berkhidmat 1 tahun dan ke atas

  • Pemohon mesti diterima oleh Program Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (PGDT) di Open University Malaysia (OUM) sebelum permohonan biasiswa

  • Pemohon daripada ahli keluarga terdekat Lembaga Pemegang Amanah YCF, Ahli Jawatankuasa Anugerah dan setiausaha / bendahari YCF tidak akan dipertimbangkan

Kaedah Permohonan

  • Program ini akan dianjurkan dan diumumkan oleh Persekutuan Persatuan-persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia (Dong Zong)

Other Programmes

 

Biasiswa untuk Diploma Pendidikan

Lihat lagi
 

Biasiswa untuk Latihan Vokasional bagi Pelajar OKU

Lihat lagi
 

Program Pembangunan dan Bimbingan Keusahawanan Wanita B40

Lihat lagi