Biasiswa untuk Latihan Vokasional bagi Pelajar OKU

 

Butiran Biasiswa 

  • Biasiswa kepada orang kurang upaya (OKU) yang mengikuti latihan vokasional daripada NGO / penyedia latihan yang menjalankan latihan vokasional yang diiktiraf oleh Kementerian Sumber Manusia Malaysia dan memberi perkhidmatan pemadanan pekerjaan

Kriteria Permohonan

  • Pemohon mestilah Warganegara Malaysia

  • Pemohon mestilah pemegang kad OKU

  • Pemohon mesti mendaftar dalam program yang ditawarkan oleh NGO / penyedia latihan yang menjalankan latihan vokasional yang diiktiraf oleh Kementerian Sumber Manusia Malaysia dan memberi perkhidmatan pemadanan pekerjaan

  • Keutamaan akan diberi kepada pemohon yang mempunyai pendapatan bulanan gabungan keluarga kurang daripada RM6,250 

  • Pemohon yang telah menerima biasiswa lain tidak akan dipertimbangkan

  • Biasiswa tidak akan dipertimbangkan untuk lebih daripada seorang ahli keluarga yang sama pada tahun yang sama melainkan keadaan wujud untuk menjamin pengecualian

  • Pemohon daripada ahli keluarga terdekat Lembaga Pemegang Amanah YCF, Ahli Jawatankuasa Anugerah dan setiausaha / bendahari YCF tidak akan dipertimbangkan

Other Programmes

 

Biasiswa untuk Diploma Pasca Siswazah Pendidikan di Open Univeristy Malaysia (OUM)

Lihat lagi
 

Biasiswa untuk Diploma Pendidikan

Lihat lagi
 

Program Pembangunan dan Bimbingan Keusahawanan Wanita B40

Lihat lagi