Biasiswa untuk Diploma Pasca Siswazah Pendidikan di UM

 

Biasiswa untuk Diploma Pasca Siswazah Pendidikan di UM

Butiran Biasiswa

 • Biasiswa untuk pelajar yang mengikuti Diploma Pasca Siswazah Pendidikan di Universiti Malaya (UM)

 • Jumlah biasiswa sehingga maksimum RM12,000 bagi setiap pelajar

Kriteria Permohonan

 • Pemohon mestilah Warganegara Malaysia

 • Pemohon mesti diterima oleh Fakulti Pendidikan, UM untuk Diploma Pasca Siswazah Pendidikan (Bahasa Cina) sebelum permohonan biasiswa

 • Pemohon mesti memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam jurusan Bahasa Cina / kursus berkaitan dengan PNGK 3.33 dan ke atas

 • Pendapatan bulanan gabungan keluarga pemohon hendaklah kurang daripada RM6,250

 • Sekiranya pemohon telah berkahwin, pendapatan bulanan gabungan keluarga akan dikira berdasarkan pendapatan pemohon dan pasangan

 • Pemohon yang berjaya (iaitu penerima bantuan YCF) hendaklah memohon kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) selepas tamat pengajian dan memberikan bukti kepada YCF; Sekiranya penempatan tidak berlaku dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian, sarjana YCF digalakkan berkhidmat di sekolah menengah atau sekolah rendah di Malaysia

 • Pemohon yang telah menerima biasiswa/dermasiswa lain tidak akan dipertimbangkan

 • Biasiswa tidak akan dipertimbangkan untuk lebih daripada seorang ahli keluarga yang sama pada tahun yang sama melainkan keadaan wujud untuk menjamin pengecualian

 • Pemohon daripada ahli keluarga terdekat Lembaga Pemegang Amanah YCF, Ahli Jawatankuasa Anugerah dan setiausaha / bendahari YCF tidak akan dipertimbangkan

Permohonan dibuka dari 9 October 2023 – 17 November 2023

Selepas melengkapkan permohonan dalam talian, sila ambil perhatian bahawa anda perlu menghantar semua dokumen salinan (yang telah disahkan benar) ke pejabat kami: 

Attention to: Ms. Ranjina
Yu Cai Foundation (UM Scholarship)
Level 35, Menara Maxis,
Kuala Lumpur City Centre,
50088 Kuala Lumpur, Malaysia.
 

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kami melalui butiran perhubungan di bawah:
Emel:ycf@ut.com.my
Telefon: 03-2380 6411
Facebook: https://www.facebook.com/yucaifoundation

 
Mohon Sekarang Teruskan